.

Kapitola sedmá

27. prosince 2010 v 20:09 | bigbiz |  Budoucnost světa
Více pod perexem

Tomáš s Monikou a strážcem, jež jim den před tím pomohl proti členům kontrolnímu výboru, a který se později představil, jako Aquarin, seděli v útulném domku a popíjeli bylinkový čaj, připravený elfskou léčitelkou Seneou, která je pro zatím u sebe ubytovala. Kromě nich zde byl i čaroděj Lien, jehož Tomáš i Monika poznali hned první den. Všichni čtyři si vychutnávali čaj, když v tom se ozvalo naléhavé bouchání na dveře.
"Kdo je tam?" zeptala se Senea a rychle došla ke dveřím.
"To jsem já, Salmandor," ozval se mužský hlas. "Rychle otevřete. Mám Nazírače." Po těchto slovech strážci zkoprněli, ale další zabouchání na dveře je probralo. Senea tedy otevřela dveře a hned vzápětí do místnosti doslova vtrhl muž menší podsadité postavy s dlouhými černými vlasy. I přes menší postavu tento člověk vypadal, že si dokáže poradit s každým nebezpečím. Když se přihnal směrem k posteli, která byla uprostřed místnosti. Sundal ze zad bezvládné tělo malého chlapce a uložil ho na ni.
"Jak jsi přišel na to, že ten chlapec je Nazírač? A jsi si tím jistý? Víš, že Nazírači jsou docela vzácní a už velmi dlouho se žádný neobjevil?" když se konečně Senea toho muže, který se představil, jako Salmandor
přestala ptát, tak si sedl na židli a po té, co se trochu vzpamatoval, začal vyprávět.
"Po té včerejší bitvě, kterou strážci svedli s domobranou té vesnice, jsem se šel podívat, co Xaron chystá. Kromě toho, že zabil posledního přeživšího z kontrolního výboru, se nic nedělo. Tedy až do dneška. V noci sem přišli další návštěvníci i s tímhle dítětem." Ukázal na chlapce, ležícího na posteli.
"A co bylo dál?" zeptal se Aquarin.
"Povídali si s Xaronem a tady ten kluk šel s jedním sluhou na prohlídku paláce, když v tom začal rychle utíkat. Viděl jsem, jak se kolem objevovali démoni, ale ten kluk je neměl vidět. Aspoň ne před výcvikem. A jak se zdálo, tak jeho rodiče by ho ani na něco takového neposlali. Jak jsem tak vypozoroval, tak byli pod vlivem Satana a chtěli k tomu přimět i toho kluka." Tomáš s Monikou nechápavě zírali. Nemohli uvěřit tomu, jak někdo může někoho nutit k víře v tak strašlivou bytost, jakou byl Satan. Salmandor ale pokračoval dál.
"Ten chlapec dobíhal ke schodům, když v tom mu cestu zatarasil docela silný démon. No a pak se tam objevil Satan, který toho démona zahnal."
"Jak může Satan zahnat démony? Podle toho, co o Satanu vím, by na něj měli jít s tím démonem společně, ne?" zeptal se Tomáš, ale strážce ho ignoroval.
"A pak ho začal ovládat a už ho měl. Zkoušel jsem to tomu dítěti vymluvit, ale už byl v pasti. Stáhnul jsem se tedy a chtěl jsem jít sem. Když v tom jsem toho chlapce viděl, jak se otočil směrem k Satanovi a chtěl ho následovat za Xaronem. Ale jakmile se otočil, tak začal strašně řvát. A pak jsem toho využil a Satana zahnal. Proto vím, že tady leží Nazírač."
"A kdo je to vlastně ten Nazírač?" zeptala se Monika.
"Kdo a co je Nazírač." Opravil ji Lien. "V dávných dobách byli Nazírači velmi mocní mágové, kteří viděli pravdu a snadno tak odhalovali triky démonů a nepravosti lidí. V jednom proroctví se říká, že až se objeví Nazírač, tak zlo bude poraženo. Ovšem byl problém s tím, komu Nazírač slouží. Kdyby se jeho schopnosti nevyvinuly natolik, že by neodhalil Satana, tak by sloužil Xaronovi proti nám a s námi by byl konec. Totiž o Nazíračích se říká, že ti, kterým sloužil, ho milovali, ale ti, proti kterým bojoval, se ho báli. Takže Nazírač nebyl jenom člověk, ale taky mocná zbraň." Elf dokončil svoje vyprávění a napil se čaje.
"Ne, prosím, nechte mě, prosím. Přidám se k Pánu, ale nechte mě být." Ozval se znenadání chlapcův nářek.
"Počkejte, něco zkusím." Řekla Senea, položila chlapci ruku na čelo a začala k němu konejšivě mluvit.
"Paní, prosím vás, odežeňte ty démony." Promluvil plačtivě chlapec a Senea otočila hlavu na všechny lidi v místnosti.
"Vypadá to, že je to skutečný Nazírač. Použila jsem podobu bílé holubice a jako takovou mě měl vidět. V tom snu jsem mu v této podobě chtěla ukázat cestu ven, ale on mě viděl v mé pravé podobě. A pokud vím, tak jen strážci a Nazírač mě můžou vidět takovou, jaká ve skutečnosti jsem."
"Tak to teda máme velké štěstí." Klidným hlasem pronesl Aquarin. Senea dala chlapci napít z lahvičky s modrou tekutinou, jež ležela na polici nad stolem. Když všechen obsah vypil, tak Aquarin navrhnul, aby se strážci dematerializovali a Salmandorovi řekl, aby šel raději ven. Přeci jen vypadal dost divoce a každému dokázal nahnat pěknou hrůzu. Strážci tedy zmizeli a Tomáš s Monikou za chvíli viděli, jak se chlapec začal probírat.
"Kde to jsem?" zeptal se chlapec po tom, co si promnul oči.
"Já jsem Tomáš a tohle je moje kamarádka Monika. A kde to jsme, to taky pořádně ještě nevíme."
"A vy taky věříte v Pána, jako maminka s tatínkem?" Tomáš s Monikou se na sebe podívali a pak se slova ujala Monika.
"Dá se říct, že věříme. Nevím, čemu věří tvoji rodiče, ale mi věříme, že Stvořitel je energie, která stvořila tento vesmír, planety a všechny živé bytosti.
A tedy, že kousek Stvořitele je i v každém z nás."
"A to Stvořitel stvořil i ty lidi, kteří jsou s vámi tady?"
"Které lidi myslíš, chlapče?" zeptal se Tomáš.
"No přece toho pána, co sedí vedle vás, pak toho dalšího muže v modrém oblečení a tu paní, co stojí u mé postele. Je moc krásná. A za dveřmi je ještě jeden člověk, jenž je otočený zády."Když to chlapec řekl, tak se strážci zase zhmotnili a všichni na něj s úctou hleděli. Jako první se chopil slova Lien.
"Vítej v našem světě, Nazírači."
"Ale já se nejmenuji Nazírač. Já jsem Patrik." Odpověděl elfovi chlapec.
"Tak tedy vítej v našem světě, Patriku." Pozdravil znovu elf a podal Patrikovi ruku.
"A kdo vlastně jste?" zeptal se Patrik.
"Jsme elfové. Já jsem Lien a tohle je Senea," žena se také představila a Lien pokračoval. "Tamhle sedí mág vody Aquarin a venku je mág ohně Salmandor. Ti dva vedle Aquarina jsou Tomáš a Monika z vašeho světa." Tomáš s Monikou podali chlapci ruce a dovnitř vstoupil Salmandor.
"Tak co, je to Nazírač?" zeptal se.
"Ano, je." Odpověděl Lien.¨
"A co je vlastně ten Nazírač?" zeptal se Patrik.
"Je to dlouhé a těžko pochopitelné vyprávění," začal Lien. "Abys skutečně pochopil, kdo je Nazírač, tak se jím musíš stát. Sám název ti nic neřekne." Pak se obrátil na Salmandora. "Prosím tě, jdi do lesa a přiveď naše přátele. Ale neříkej jim, že máme Nazírače. Stejně by ti nevěřili, i když jsi strážce." Muž přikývl a odešel z domku. Pak se Lien znovu obrátil na chlapce a zeptal se ho, jak se sem s rodiči dostal. Patrik jim tedy začal vyprávět o tom, jak se rodiče vrátili se shromáždění a řekli mu, že je sem povolal Pán. Pak jim vyprávěl o andělu, jménem Ravena a o těch démonech, které viděl u rodičů. O tom, co se stalo v paláci, jim už před tím vyprávěl Salmandor.
"A jak vlastně vypadají ta shromáždění? Byl jsi tam někdy?" chtěl vědět Tomáš. Patrik se podrbal na hlavě a začal vyprávět.
"Byl jsem tam jen jednou asi tak před rokem. Byla tam spousta lidí, Pak tam přišel pan pastor a začalo shromáždění. Vyprávěl nám o tom, jak je důležité věřit v Pána, protože lidé začali věřit v Satana, který na ně útočí odevšad. Prý je v televizi, v knihách a na internetu. Zeptal jsem se ho, jak ho poznáme, protože jsem se ho bál a nechtěl jsem, aby ublížil mě, nebo mámě s tátou. A pan pastor začal říkat, že je v takových filmech, kde jsou nějaká kouzla a čáry. Nebo v knihách, kde je psáno o jiných světech, anebo na internetu, kde se zase píše o tom, že můžeme komunikovat s anděly, sami se léčit, nebo léčit druhé, a kde se nemluví o našem Pánu, ale třeba o Vesmíru, který nám splní to, po čem toužíme. A všichni i rodiče tomu tleskali. A pak jsem mu řekl, jestli je v pořádku, když se bavím s Ellie. To je víla, která žije u maminky v květináči, je moc hodná a je s ní spousta zábavy. A pan pastor mi začal říkat, že jsem v moci démonů, a že se za mě budou modlit.
A já se nesmím s Ellie stýkat, protože ona je démon. Prý, když poprosím Pána, tak on ji od nás vyžene. Dostal jsem strach, ale ne z Ellie, ale pana pastora. Nelíbilo se mi, co o ní říkal. A když jsem to pak po shromáždění Ellie vyprávěl, tak plakala a byla smutná. Říkala mi, že pomáhá květinám k tomu, aby rostly a ne, aby byla zlá na lidi.
Od té doby jsem přestal na shromáždění chodit." Když Patrik dokončil svůj příběh, všichni na něj zírali v němém úžasu. Jako první se probral Aquarin, který velmi pomalu vstal ze židle a zeptal se.
"Poslouchali jste toho chlapce pozorně?" Všichni přikývli a mág tedy pokračoval. "Jinými slovy Pán říká tohle. Je nepřípustné umět něco jiného, než ostatní lidé. Je špatné, že když jsme nemocní, necháme si posílat energii z Vesmíru, místo toho, abychom jako všichni brali léky. Je špatné, když se sami chráníme před démony tím, že je buď sami zabijeme svoji energií, nebo si zavoláme strážce, či anděly na pomoc. Je špatné, když naší energií léčíme sami sebe, nebo i jiné lidi. Je zkrátka špatné, když umíme něco víc, než ostatní a máme jiný pohled na svět, o kterém se nebojíme s nikým mluvit!" Aquarin bouchl pěstí do stolu a pokračoval. "Bůh, ve kterého věří tvoji rodiče, Patriku, a také jiní lidé, má rád ty, kteří si o sobě myslí, že sami nezmohou nic. Miluje takové lidi, kteří si o sobě myslí, že jsou špatní a proto proti špatnosti v sobě neustále celý život bojují. Říká jim, že jedině on a jeho andělé mohou lidem pomoci, a proto nesnáší vás, kteří žijete jinak, než on si přeje. Nesnáší vás, protože si sami pomáháte. On vás nenávidí, protože jste zjistili, že jste jedineční a toužíte žít, tak, jak chcete vy. A to svobodně bez boje samých se sebou, bez toho, abyste poprosili Boha o pomoc a v duchu se pořád ptali, jestli vám pomůže, nebo ne." Aquarin si znovu sedl a pokračoval. "Lidé, kteří v takového Boha věří, vychází z toho, o čem se píše v Písmu, slepě tomu věří, jako jediné pravdě a neví, že bylo upravováno tak, aby vyhovovalo právě tomu Bohu, ve kterého věří Patrikovi rodiče a další lidé, včetně Xarona. Bůh chce, abyste všichni byli stejní a nevybočovali z řady. Protože ti, kdo z řady vybočí, jsou hned pod vlivem démonů a je nutné je o tom přesvědčit, aby náhodou tuhle společnost nezačali svým jednáním a názory ohrožovat. Naštěstí jsou jak u nás, tak u vás lidé, kteří znají pravdu a proto je Pán nenávidí. A nenávidí je proto, protože mu ukazují, že sám kromě klamání
a ovládání jiných lidí, neumí nic."
"Ale proč tomu všichni tak věří?" zeptala se Monika. "Vždyť přece v době, kdy bylo Písmo napsáno, nikdo z těch lidí nežil, tak proč věří něčemu, co si nemůže nijak ověřit? To je to samé, jako kdybych po přečtení knih o Harry Potterovi si myslela, že existuje Škola čar a kouzel v Bradavicích, kde se děti skutečně učí čarovat."
"Ano, to je přesně to, o co tu jde." Prohlásil Aquarin. "Jak někdo může věřit něčemu, co si nemůže spolehlivě ověřit? Lidé si něco přečtou a hned to přijmou, i kdyby tam bylo psáno cokoliv. Vždyť je to přece Písmo a to nikdy nemůže lhát. A aby jeho pravdivost Pán potvrdil, začal se plést do věcí, kterým se začíná věnovat čím dál víc lidí. A to je esoterika. A díky tomu jsou lidé krmeni takovými bludy o tom, že je důležité se nechat zasvětit do různých energií, mají scestné představy o karmě a minulých životech a jsou nuceni pomáhat tolika lidem, až je to vyčerpá a oni pak mají psychické problémy."
"Ale počkej," přerušil Tomáš strážcovo vyprávění. "Na internetu je pár lidí, kteří lidem odpovídají na jejich dotazy a radí jim, co mají dělat. A nevypadá to, že by měli psychické problémy."
"A věští tito lidé jiným z karet, nebo léčí spousty lidí každý den? Vidím, že mi nerozumíte, tak vám to vysvětlím. Jediná pravá předpověď z karet je ta, kterou děláte sami sobě, protože lidem pak říkáte to, co chtějí slyšet, protože jim nechcete ublížit. A léčitelům pro jistotu Pán řekne, aby pomáhali spoustě lidem, protože je sobecké, aby pomáhali jen někomu. Tak proto se nechají zavalit lidmi, kterým bez ustání pomáhají, protože tak je to správné. Ovšem Pán jim už neporadí, že k získání ztracené energie stačí požádat Vesmír a můžou pracovat dál. Ne, tento Pán je nechá málem zabít. A když jsou psychicky vyčerpaní, navede je k Písmu. A hle, v Písmu stojí, že si nemáme zahrávat s věštci a okultisty, takže z toho vyplívá, že jen náš milostivý Pán má pravdu, a proto příjmu jeho učení. A hle zázrak. Moje psychické problémy ustaly. Ale běda tomu, kdo se od jeho učení odtrhne. Přestane se mu dařit v práci, ve vztazích a ve všem. A když se na to Pána zeptáme, tak nám řekne, že se tak děje proto, že jsme se od něj odvrátili a ne proto, že nás donutil v něj uvěřit. A tak se k němu poslušně vrátíme, protože žádný člověk nechce žít v problémech."
"A jak máme postupovat, abychom nedopadli, jako někteří lidé?" zeptala se Monika.
"To je jednoduché," odpověděl Aquarin. "Snažte se dodržovat zákony Vesmíru, snažte se učit pracovat s energiemi a nenechávejte se do ničeho zasvětit, i kdyby to znělo sebevíc lákavě. Řiďte se intuicí a srdcem, abyste lépe posoudili, jestli to, co se vám nabízí, jako dobré, ve skutečnosti dobré je. A nebojte se žádat o radu někoho, kdo v tomhle žije, protože jedině on vám dokáže správně poradit. A ještě něco, přemýšlejte. Jak může duchovní bytost,
jako je Bůh, ve kterého věří Xaron a další lidé, stvořit celý Vesmír, planety a galaxie? Myslíte si, že to nějak uplácal z hlíny? Myslím, že ne. Jedině energie dokáže tohle všechno vytvořit. Ta tvoří vše živé a jen díky ní tu dnes jsme. Jen díky energii vše funguje tak, jak funguje. A Pán to moc dobře ví, a proto tvrdí, že ti, kdo věří v Boha, jako v energii, věří Satanu. Ale pravda je jen jedna. A to ta, že žádná duchovní bytost se nemůže rovnat tvořivé energii. Pán této energii závidí, a proto si bere její zásluhy, jako za své. Nechal upravit Písmo tak, aby si lidé mysleli a uvěřili tomu, že jedině Bůh, jako duchovní bytost, je ten jediný pravý a zamlčel tak fakt, že on sám je Satan. Kdyby totiž lidi uvěřili jen v energii tvoření, on by byl bez šance. A jak jistě víte, tak Satan chce jediné. Vládnout nad všemi, jako nad svými otroky."
"Takže jestli jsme to pochopili správně," ujal se slova Tomáš. "Tak vlastně Satan chce, aby lidé žili konformním způsobem života, jakýmkoliv způsobem nevybočovali z řady a poslouchali jenom jeho, nebo přesněji řečeno lidi, kteří jeho jménem mluví."
"Ano, přesně tak." Přisvědčil Aquarin.
"Takže nikdo nesmí mít jiný názor, nebo se chovat jinak, než by bylo stanoveno?" zeptala se Monika.
"Ano, přesně tak. Jakákoliv jinakost je označována za hřích a musí se tudíž léčit, nebo odstranit." odpověděl Aquarin. "Protože lidé, kteří žijí jinak, jsou nebezpeční, jelikož vybočují z řady."
"Takže to je něco takového, jako je náš Systém, ale ještě mnohem horší, že?" zeptal se Tomáš.
"Ano," odvětil znovu Aquarin. "Kdyby všichni lidé, tohle učení přijali, stali by se otroky bez vůle a fantazie, protože mít fantazii, nebo dokonce jakákoliv přání by bylo trestné. Kdyby takový systém zavládl, tak vše, kromě Písma a podobné literatury bude zakázané, protože ve všem ostatním je Satan. Vaše televize by musela vysílat jen takové pořady, které by oslavovaly Pána a nic jiného. A kdo by se odklonil, tak by byl zatčen a později popraven." Na Tomášovi s Monikou bylo vidět zděšení, ale Aquarin pokračoval dál. "Aby Pán své ovečky ve vašem světě pořádně vyděsil, tak tvrdí, že přijde doba, kdy vy, esoterici, budete pronásledovat ty, jež v něho věří, ale skutečnost bude taková, že na jeho pokyn budou lidé pronásledovat vás. A proto dělá vše proto, aby jeho stoupenců bylo ce nejvíc, a aby mohli spolu s ním vládnout. Nemám pravdu, Nazírači?"

"Ano, maminka s tatínkem tohle opravdu říkají a dokonce to i dělají." Odvětil Patrik. "Prý s lidmi ze shromáždění chodí po domech, čtou lidem Písmo a vysvětlují jim, že je důležité věřit jedině v Pána a že to ostatní je od toho Zlého. I mě nic jiného nečetli a neříkali. Proto se tak báli, když jsem jim řekl o Ellie" Aquarin přikývl.
"Ano, takhle to začalo i u nás. Poslové Pána, jak si někteří lidé začali říkat, chodili od domu k domu a přesvědčovali obyvatele, aby se přidali na jeho stranu, protože to ostatní, jako komunikace s jemnohmotnými bytostmi, žádání andělů o pomoc, léčení, nebo věštění, je od Satana. Lidé tomu nevěřili a moc oveček Poslové Pána nezískali. Ale to se změnilo až po tom, co prý Pán zničil bývalé hlavní město našeho světa, Aldoron. Všechny domy hořely takovým plamenem, že to viděli všichni lidé. A pak přicházeli Poslové Pána a říkali, že jestli ostatní nechtějí skončit, jako zpupní a hříšní obyvatelé Aldoronu, který Pán ve svém hněvu zničil, tak ať se k němu přidají. Ale skutečnost byla taková, že Aldoron vypálila Xaronova vojska na Satanův příkaz.
Naštěstí jsme však pár dní před tím jeho obyvatele upozornili na to, co se chystá, a tak když dorazila Xaronova vojska, byl Aldoron vylidněn. Jakmile na to král přišel, tak se rozzlobil a nařídil svým lidem, aby Aldory hledali a zabíjeli. Bál se toho, že by vesničanům mohli vyprávět o tom, co se skutečně stalo a Xaronova víra by se zhroutila na důkazech o její nesmyslnosti." Všichni napjatě poslouchali, a tak Aquarin mluvil dál. "Ovšem Aldoři nebyli hloupí. Smísili se s ostatními a nikdy nikomu neřekli, co se stalo. Místo toho potají učili lidi zase znát zákony Vesmíru, léčit a komunikovat s námi. Proto Xaronovy lidé chodí po kraji a hledají ty, jež ohrožují jeho víru. Ale aby to nestačilo, tak nařídil, aby obyvatelé našeho světa vydávali své právě narozené děti k převýchově."
"Proč to dělali?!" vykřikla Monika.
"Kvůli jednomu proroctví, které mu vyjevil Pán. Ten tvrdil, že se jeho moc pokusí svrhnout
právě děti Aldoronu. Proto nařídil kontrolním výborům, jejihž členové byli bývalí Poslové Pána, ať odebírají lidem všechny děti, které se narodí. Tyhle děti byly posílány na převýchovu do města, k rodinám, které jim vymývali mozky. A když byly děti řádně vycvičeny a skutečně věřily v Pána, mohli pak v dospělosti svobodně žít. Ale většinou se přidávaly ke kontrolním výborům, které ostatní považují za elitu národa. A ty, které se nedařilo úplně vycvičit, byly posílány do Xaronova paláce, kde se z nich stali sluhové. Tak je mohl mít celou dobu pod kontrolou. A my chceme, aby to tak nebylo. Chceme, aby si každý mohl žít tak, jak chtěl a vyznávat co chtěl, bez toho, aby byl později zastrašován a nakonec i vězněn. Chceme zkrátka svobodnou společnost lidí a názorů. A to je to, za co jsme nuceni kvůli několika fanatikům bojovat."


Poté, co Aquarin dopověděl tento příběh, se otevřely dveře a dovnitř vstoupil Salmandor s přibližně sedmi muži. Tito muži byli velmi vysocí a podle jejich vzezření se dalo poznat, že celý svůj život tvrdě pracovali. Na sobě měli oblečení různých barev a tvarů a každý z nich byl ozbrojen. Ale nebyly to kvalitní zbraně. Muži byli ozbrojeni zrezivělými dýkami, nebo meči.
A poslední tři měli za pasem velmi staré sekery. Když si je Patrik prohlížel, tak viděl, že to byli obyčejní farmáři, kteří ještě nebyli v žádné bitvě, ale byli přesto plně odhodláni bojovat za svoji věc. Jakmile byli všichni v domku, tak Salmandor muže vyzval, aby všichni naráz předstoupili před Patrika. Ten si je chvíli prohlížel a pak se začaly před jeho očima objevovat různé obrazy. Asi tak po pěti minutách se otočil ke strážcům a řekl.
"Všichni jsou odhodláni bojovat proti králi Xaronovi a bude se jim to dařit." Muži se podívali jeden na druhého a usmívali se. "Ale když bude jasné, že Nazírač se skutečně vrátil, tak Xaron nabídne lidem odměnu, které jeden z vás neodolá." Nato se napřímil nejvyšší a nejsilnější z mužů.
"Nevím, co to zkoušíš, kluku, ale všem, kteří před tebou stojí Xaron a jeho kontrolní výbory ublížili." Patrik věděl, že hovoří pravdu. Viděl, jak plačícím matkám vytrhávali jejich děti z náručí a kdo se bránil, byl zabit. "Tak nám nepovídej o tom, že někdo zradí odboj." Na to se se všemi rozloučil a odešel se svými společníky z domku.
"Říkal jsem jen to, co jsem viděl." řekl Patrik po malé chvíli.
Já vím," odpověděl Lien. "Hodně lidí nevěří Nazírači jen proto, že nevěří tomu, co jim říká, že se stane, anebo co sami udělají. Ale je to vždy pravda."
"A proč se musí stát vše, co Nazírač řekne?"
"Protože Nazírač vidí nejen do minulosti, ale i do budoucnosti. Ke schopnostem Nazírače patří i jasnozřivost." Odpověděl Lien. Jelikož se už setmělo, rozhodla Senea, že by se mohlo jít spát, protože další den chtěli navštívit co nejvíc vesnic a jejím obyvatelům říct, že se konečně vrátil Nazírač a oni tak mají šanci, se z toho zlého snu, který jim Xaron připravil, konečně probudit.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama